Gymnasiearbetet spikas

Det var med stor lättnad eleverna i SA- och HU-klasserna enligt akademisk tradition spikade upp sina godkända gymnasiearbeten i skolans studiehall. Gymnasiearbetet är nu en väl inarbetad kurs och arbetsuppgift för treorna. Det innehåller många moment som ämnesval, metodval, genomförande, opposition mm. Nu kan vi på skolan ta del av deras mest fantastiska arbeten, om de intressanta forskningsområden, till glädje för såväl dem själva som för andra elever här på skolan. En inspiration för  kommande treor på vägen in i sina arbeten.

 Bästa gymnasiearbetet på SA 2017

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 1169 - kategori: 44

Humanistiska programmet - HU

  Om Humanistiska programmet

På Åkrahäll är vi glada att ha klasser på det humanistiska programmet. Humanisteleverna samläser en del kurser med andra program, men det blir ändå stora möjligheter till den språkliga och kulturella bildning som det humanistiska programmet ger. Humanister studerar människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv – lokalt och globalt, nationellt och internationellt.