El- och energiprogrammet Studieplan

Gymnasiegemensamma ämnen  600 poäng

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 poäng
Engelska 5 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Naturkunskap 1a:1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a:1 50 poäng
Historia 1a:1 50 poäng

Programgemensamma ämnen  400 poäng

Datorteknik 1a 100 poäng
Elektromekanik 100 poäng
Energiteknik 1 100 poäng
Mekatronik 1 100 poäng

Inriktningar

Dator- och kommunikationsteknik 400 poäng

Dator- och nätverksteknik 100 poäng
Elektronik och mikrodatorteknik 100 poäng
Kommunikationsnät 100 poäng
Nätverksteknik 100 poäng

Elteknik 500 poäng

Elektroteknik 100 p
Ellära grund 100 p
Kommunikationsnät 100 p
Elinstallationer 200 p

Programfördjupningar  700-800 poäng

Installationselektriker

Servicekunskap 100 poäng
Elmotorstyrning 100 poäng
Fastighetsautom. 1 100 poäng
Belysningsteknik 100 poäng
Konstruktion 1 100 poäng
Data- och medianät 100 poäng
Larm, övervakning- och säkerhetssystem 100 poäng

Elektroniksupportekniker

Servicekunskap 100 poäng
Bild- och ljudanläggningar 100 poäng
Mikrodator-tillämpningar 100 poäng
Nätverks-administration 100 poäng
Service – och reparationsarbete 100 poäng
Multimediasystem 100 poäng
Låg- och högfrekvenskretsar 100 poäng
Praktisk ellära 100 poäng

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 238 - kategori: 42

El- och energiprogrammet - EE

  Om El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet ger dig den yrkeskompetens som fordras för att kunna installera, reparera och underhålla anläggningar inom el, tele, elektronik, data och programmerbara styrsystem.

  El- och energiprogrammet - Kontakt

Samordnare för El- och energiprogrammet: Torbjörn Johansson e-post: torbjorn.johansson@nybro.se Telefon: 0481-455 71 Klassföreståndare: EE16DAT: Niklas Wannberg, niklas.wannberg@nybro.se EE16ELT: Anders Karlsson, [...]