Om Ekonomiprogrammet

 Skolverket: Examensmål för programmet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av ekonomi, juridik och företagande.

Det är det perfekta programmet för dig som vill studera på högskolan/universitetet och sedan arbeta som ekonom, revisor, jurist eller egen företagare. Det är även ett lämpligt program för dig som vill bli projekt- eller arbetsledare. På ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper i samhälls-, företags- och privatekonomi, entreprenörskap och juridik. Du når förståelse för sambandet och samspelet mellan människa, hushåll, samhälle och företag samt vilka faktorer som styr utvecklingen globalt, regionalt och lokalt. Du utvecklar ditt vetenskapliga synsätt och tränas i att kritiskt granska och analysera omvärlden, framförallt ur ett företagsekonomiskt, juridiskt och samhälleligt perspektiv.

Två inriktningar

Väljer du inriktning ekonomi når du fördjupande kunskaper inom det företagsekonomiska området. Du läser bokföring/redovisning och kalkylering, men även organisation och ledarskap samt marknadsföring.

På inriktningen juridik lär du dig lag och rätt i ett demokratiskt samhälle. Du analyserar och bedömer kritiskt juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Studieplan

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN  1250 POÄNG
Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 poäng
Engelska 5 och 6 200 poäng
Matematik 1b och 2b 200 poäng
Historia 1b 100 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Naturkunskap 1b 100 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1b och 2 200 poäng

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN  350 POÄNG
Företagsekonomi 1 100 poäng
Privatjuridik 100 poäng
Moderna språk 1 100 poäng
Psykologi 1 50 poäng

INRIKTNING : JURIDIK
Affärsjuridik 100 poäng
Rätten och samhället 100 poäng
Psykologi 2 50 poäng
Filosofi 1 50 poäng

INRIKTNING : EKONOMI
Entreprenörskap och företagande 100 poäng
Företagsekonomi 2 100 poäng
Matematik 3 100 poäng

PROGRAMFÖRDJUPNINGSKURSER (ELEVEN VÄLJER MINST 300 POÄNG)
Marknadsföring 100 poäng
Redovisning 2 100 poäng
Ledarskap och organisation 100 poäng
Affärsjuridik 100 poäng
Moderna språk 100/200 poäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 poäng

Individuellt val  200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Om Ekonomiprogrammet

Webbredaktör: Malin Lindgren | malin.lindgren@nybro.se | Id: inlägg: 231 - kategori: 41

Ekonomiprogrammet - EK

  Om Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av ekonomi, juridik och företagande.

  Benjamin och Selma om EK

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och [...]

  Ekonomiprogrammet - Kontakt

Joanna Haglund, samordnare för ekonomiprogrammet e-post: Joanna.Haglund@nybro.se. Telefon: 0481-455 77 Mentorer: EK22: Martin Olsson, Martin.Olsson@nybro.se. Björn Arvidsson, Bjorn.Arvidsson@nybro.se. EK21: Joanna [...]

  Johan om EK: "Jättebra program"

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av ekonomi, juridik och företagande. Johan Gustavsson läser andra året [...]

  Lukas och Besa om EK

Ekonomiprogrammet har de senaste åren varit ett av de populäraste gymnasieprogrammen och passar dig som vill bli revisor, jurist, ekonom [...]