Om Ekonomiprogrammet

 Skolverket: Examensmål för programmet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av ekonomi, juridik och företagande.

Det är det perfekta programmet för dig som vill studera på högskolan/universitetet och sedan arbeta som ekonom, revisor, jurist eller egen företagare. Det är även ett lämpligt program för dig som vill bli projekt- eller arbetsledare. På ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper i samhälls-, företags- och privatekonomi, entreprenörskap och juridik. Du når förståelse för sambandet och samspelet mellan människa, hushåll, samhälle och företag samt vilka faktorer som styr utvecklingen globalt, regionalt och lokalt. Du utvecklar ditt vetenskapliga synsätt och tränas i att kritiskt granska och analysera omvärlden, framförallt ur ett företagsekonomiskt, juridiskt och samhälleligt perspektiv.

Två inriktningar

Väljer du inriktning ekonomi når du fördjupande kunskaper inom det företagsekonomiska området. Du läser bokföring/redovisning och kalkylering, men även organisation och ledarskap samt marknadsföring.

På inriktningen juridik lär du dig lag och rätt i ett demokratiskt samhälle. Du analyserar och bedömer kritiskt juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Om Ekonomiprogrammet

Webbredaktör: Malin Lindgren | malin.lindgren@nybro.se | Id: inlägg: 231 - kategori: 41

Ekonomiprogrammet - EK

  Om Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av ekonomi, juridik och företagande.

  Ekonomiprogrammet - Kontakt

Joanna Johansson, samordnare för ekonomiprogrammet e-post: joanna.johansson@nybro.se Telefon: 0481-455 77 Klassföreståndare: EK16: Martin Olsson, martin.olsson@nybro.se Stig Aghed, stig.aghed@nybro.se EKSA17: Henric [...]