Undermeny

Nybro Vuxenutbildnings Blanketter

Du är behörig att studera grundläggande eller gymnasiala kurser inom kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret (hösten) det år du fyller 20 år eller när du har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan. Behörig är också den som saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge.

Samtliga blanketter skickas till: Nybro Vuxenutbildning, 382 80  NYBRO

Ansökningsblanketter för våra utbildningar

 Ansökan finsnickeri

 Ansökningsblankett Vux Grund och Gy – PDF (726 KB)

 Ansökan Finsnickeri (Yrkesvux) – PDF (1 MB)

 Ansökan Vård och omsorg (Yrkesvux) – PDF (1 MB)

  Ansökningsblankett vård och omsorg i kombination med språkstöd – PDF (151 KB)

  Ansökan Yrkesförare Buss (yrkesvux) – PDF (637 KB)

  Ansökan Yrkesförare Lastbil (yrkesvux) – PDF (545 KB)

  Ansökan Lärvux – PDF (57 kB)

  Ansökan SFI – PDF (254 KB)

 Application form SFI – PDF (36 kB)

Övriga blanketter

 Anmälan prövning – PDF (293 kB)

  Ansökan om prövning SFI – PDF (376 KB)

  Kontrakt prövning – PDF (173 kB)

  Ansökan om bedömning om reell kompetens (YH) – PDF (196 kB)

  Ansökan om Studieavbrott (YH) – PDF (312 kB)

  Ansökan om Studieuppehåll (YH) – PDF (404 kB)

  Ansökan om återinträde (YH) – PDF (321 kB)

  Begäran om utskrift av betysgkatalog – PDF (170 kB)

  Ledighetsansokan Elev – PDF (177 kB)

  Slutbetyg – PDF (297 kB)

  Individuell studieplan (Särskild utbildning för vuxna) – PDF (128 kB)

Webbredaktör: Malin Lindgren | malin.lindgren@nybro.se | Id: inlägg: 814 - kategori: 141

Blanketter