Undermeny

Åkrahällskolans Blanketter

Här hittar du blanketter för Åkrahällskolans verksamhet.

För  inackorderingstillägg, färdbevis och modermålsstöd se nybro.se

För  försäkringar, skador se nybro.se

 För Arbetsplatsförlagt lärande, apl, finns en del broschyrer och blanketter 

  Ledighet

  Prövningsblankett

  Specialkost elever

  Rutiner egenvård

  Medgivande egenvård

  Egenvård läkemedel

Individuellt val, läsår 2023-24

  Valinformation 23-24

 Broschyr: Individuella val Beskrivning av kurser 23/24

Årskurs 1 – valbara kurser:
Blanketterna fylls i digitalt.

  Valblankett – El- och Energiprogrammet

  Valblankett – Ekonomiprogrammet

  Valblankett – Fordons- och Transportprogrammet

  Valblankett – Hantverksprogrammet Finsnickeri

  Valblankett – Naturvetenskapsprogrammet

  Valblankett – Samhällsvetenskapsprogrammet

  Valblankett – Teknikprogrammet

Skola24:

  Aktivera konto i Skola 24

  Manual föräldrarinloggning Skola 24

  Föraldrainlogg

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 341 - kategori: 141

Blanketter