Undermeny

Vuxenstuderande på Åkrahäll

Du är välkommen att använda Åkrahälls bibliotek. Nybro biblioteks lånekort gäller. Vi har ett sextiotal studieplatser och fyra  stationära datorer.

För att komma in på skolans nätverk använder du den inloggning  du får i början av dina studier. Då kan du utnyttja skolans wifi-nät, bibliotekets stationära datorer, skrivare m m för dina studier.

För böcker är lånetiden är i allmänhet 28 dagar, omlån möjligt om boken ej är reserverad av annan låntagare.

Du som är född 2000 eller senare kan låna kursböcker från Åkrahälls bibliotek, är du född 1999 eller tidigare får du låna kursböcker om det finns ett överskott av dem. Vänligen kontakta bibliotekarien om vilka böcker du behöver.

Huvudbiblioteket har också ett visst sortiment av kursböcker.

 

 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 453 - kategori: 16

Bibliotek

  Biblioteket Åkrahäll - kontakt

Bibliotekarien hjälper dig hitta rätt bland fakta och läsupplevelser. Bibliotekarien hjälper dig med källkritik och källförteckningar.

  Källor

Skolverket Kolla källan är en bra startpunkt

  Lära på nätet

Åkrahälls söksida, NE Nationalencyklopedin Fria lärresurser på nätet MOOC, Massive Open Online Course), på svenska öppen nätbaserad kurser OER Open [...]

  NE Nationalencyklopedin

Åkrahälls elever har tillgång till NE på skolan och hemma. På skolan kommer du in via skolans nät i NE [...]

  Språkhjälp

Språkträning på nätet, En samling hemsidor för språkträning.