Undermeny

Källor

 Åkrahälls söksida , där finns  skolans databaser. Mer information om hur du använder  NE, Nationalencyklopedin.

Skolan utnyttjar  Urkund för att kontrollera plagiat. Exempel om du ska skicka till lärare för granskning: Lärarens förnamn.efternamn.akra@analys.urkund.se.

Olika källor

Källförteckningars utseende kan variera,  var uppmärksam att olika källor och ämnen kräver olika typer av förteckningar.

Böcker
Enklast skapar du bokreferenser genom att gå in på databasen   Libris och där söka upp boken. Du ser då en flik ”skapa referens” där du går in och kan t ex kopiera referensen enligt Harvard .

Artiklar i tidskrifter och tidningar
Mall: Författarens efternamn, förnamn en bokstav (publiceringsår), Artikelns rubrik, Tidskriftens namn kursiv stil nummer, sida.

Exempel tidskrift: Välkommen till det digitala hemmet (2001), Illustrerad vetenskap 16, s. 44-49.

Exempel tidning: Gustafsson, S (2012) Fackens strejkkassor förlorar 3 miljarder. Dagens industri, 31 juli.

Bilder
Bilder har stark upphovsrätt: Fria bilder hittar du t ex på  Wikimedia commons. Ta  alltid reda på vad som gäller för bilden, hur du anger källa och uppskattning, credit, till fotografen. Bilder bör ha en bildtext som tydligt anger vad bilden föreställer och varifrån bilden har hämtats. Bilder kan i vissa fall även förtecknas i  källförteckningen. Bäst är att du gör din egen bild.

Elektroniska källor
Mall: Efternamn, förnamn, årtal. Kursiv titel. http://xxxx.xxx.xxx.xx (Hämtad åååå-mm-dd)

Se  Youtubefilm om CC, Creative Commons
Uppslagsverket  Worldbook om ”Cite it Right”

 Umeå Universitetsbibliotek om källor enligt Harvard-metoden

 Borås högskola om Harvard

 Linnéuniversitetet om plagiat, Refero

 Forskarfredag 29 september 2017 om nyhetsvärdering

 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 562 - kategori: 16

Bibliotek

  Biblioteket Åkrahäll - kontakt

Bibliotekarien hjälper dig hitta rätt bland fakta och läsupplevelser. Bibliotekarien hjälper dig med källkritik och källförteckningar.

  Källor

Skolverket Kolla källan är en bra startpunkt

  Lära på nätet

Åkrahälls söksida, NE Nationalencyklopedin Fria lärresurser på nätet MOOC, Massive Open Online Course), på svenska öppen nätbaserad kurser OER Open [...]

  NE Nationalencyklopedin

Åkrahälls elever har tillgång till NE på skolan och hemma. På skolan kommer du in via skolans nät i NE [...]

  Språkhjälp

Språkträning på nätet, En samling hemsidor för språkträning.