Undermeny

Biblioteket och gymnasiearbetet

 Åkrahälls söksida med  Nationalencyklopedin NE,  Mediearkivet AV-media,

 LIbris,  sök i svenskt tryck

 Forskning.se, aktuell forskning presenteras populärvetenskapligt

 Safir – Lunds universitetsbiblioteks länklista,
 Biblan guidar, en svensk länksamling

Att söka uppsatser på högskolan

Att se hur äldre studenter skriver kan ge dig bra idéer.

 uppsök, är en söktjänst för svenska examensarbeten och studentuppsatser i fulltext

 sve-pub är en söktjänst för svensk vetenskaplig publicering

 SBU, kunskapscentrum för hälso- och sjukvård

Statliga utredningar SOU

 Linköpings universitets databas över sökord  i SOU 1922-

 SOU på regeringens sida

Internationella artiklar

 Google scholar, global vetenskaplig sökning, en del källor är fria andra är avgiftsbelagda

 NCBI – Amerikansk. Främst biomedicin. Artiklar fulltext.

 DOAJ –  Internationell databas. Många ämnen. Artiklar i fulltext

Att skriva korrekt

 Institutet för språk och folkminnen

Ordlista SAOL och  termlexikon

 Källor

 Myndigheternas skrivregler, finns också lånebok

 

 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 561 - kategori: 16

Bibliotek

  Biblioteket Åkrahäll - kontakt

Bibliotekarien hjälper dig hitta rätt bland fakta och läsupplevelser. Bibliotekarien hjälper dig med källkritik och källförteckningar.

  Källor

Skolverket Kolla källan är en bra startpunkt

  Lära på nätet

Åkrahälls söksida, NE Nationalencyklopedin Fria lärresurser på nätet MOOC, Massive Open Online Course), på svenska öppen nätbaserad kurser OER Open [...]

  NE Nationalencyklopedin

Åkrahälls elever har tillgång till NE på skolan och hemma. På skolan kommer du in via skolans nät i NE [...]

  Språkhjälp

Språkträning på nätet, En samling hemsidor för språkträning.