UF Ungt företagande 2016-2017

Wood design UF till silver Bästa hantverk på UF-mässan i Stockholm! Se filmen om företaget.

Välkomna!

Vi hälsar alla våra nya och gamla elever välkomna till ett nytt läsår

Nyanlända - information

Skolan har rutiner för mottagande av nyanlända ungdomar

Åkrahäll får bra betyg

Nybros gymnasieutbildningar får bra betyg i Skolverkets Öppna jämförelser för gymnasieskolor 2016

Nyheter från Åkrahäll

Nyheter från Nybro kommun

  • Utbildning ska öka kunskap om psykisk hälsa Vid årsskiftet 2015/2016 ändrades regeringens överenskommelse ”Psykisk hälsa” till ett ännu tydligare fokus att stödja medborgarna. Förvaltningsledningen för individ- och familjeförvaltningen, omsorgsförvaltningen och lärande- och [...]
  • Vi vill veta vad du tycker! Just nu genomför Nybro kommun två enkätundersökningar: ”Sport– och fritidsvanor” ”Lekplatser” Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss genom att besvara webbenkäterna, de tar [...]