Nyheter från Åkrahäll

  • Sommarlov 2017 Skolavlutningen blev en glad stund med musik, stipendier och film. Vill du vara med i skolans ensemble nästa läsår?
  • Fordonsbalett "Den som kör tungt måste hålla koll" - Fordonsprogrammet på Youtube

Nyheter från Nybro kommun

  • Eldsjälspriser 2018 Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut eldsjälspriser för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kultur- respektive idrottsområdet. Snart är det dags igen [...]
  • Inbjudan till samråd kring Vatten– och avloppsplan Nybro kommun har tagit fram ett förslag till Vatten– och avloppsplan, som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen har fokus på hur vatten- och [...]